סיורים יומיים בגן החיות

.כניסה לגן החיות

מתי והיכן

גן החיות
יש כרטיסים
יום חמישי, 14 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שישי, 15 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
שבת, 16 נובמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום ראשון, 17 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שני, 18 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שלישי, 19 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום רביעי, 20 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום חמישי, 21 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שישי, 22 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
שבת, 23 נובמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום ראשון, 24 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שני, 25 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שלישי, 26 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום רביעי, 27 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום חמישי, 28 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שישי, 29 נובמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
שבת, 30 נובמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום ראשון, 01 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שני, 02 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שלישי, 03 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום רביעי, 04 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום חמישי, 05 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שישי, 06 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
שבת, 07 דצמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום ראשון, 08 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שני, 09 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שלישי, 10 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום רביעי, 11 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
שבת, 14 דצמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום ראשון, 15 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שני, 16 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שלישי, 17 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום רביעי, 18 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום חמישי, 19 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שישי, 20 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
שבת, 21 דצמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום ראשון, 22 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שני, 23 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שלישי, 24 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום רביעי, 25 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום חמישי, 26 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שישי, 27 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
שבת, 28 דצמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום ראשון, 29 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שני, 30 דצמבר
10:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום שלישי, 31 דצמבר
09:00
גן החיות
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 ינואר
09:00