אירועים ביום 27/01/2020
27/01/2020
יום ב
12:30
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
27/01/2020
יום ב
13:30
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
27/01/2020
יום ב
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/01/2020
יום ב
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/01/2020
יום ב
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/01/2020
יום ב
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/01/2020
יום ב
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/01/2020
יום ב
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/01/2020
יום ב
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/01/2020
יום ב
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 28/01/2020
28/01/2020
יום ג
13:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
28/01/2020
יום ג
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/01/2020
יום ג
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/01/2020
יום ג
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/01/2020
יום ג
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/01/2020
יום ג
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/01/2020
יום ג
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/01/2020
יום ג
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 29/01/2020
29/01/2020
יום ד
11:00
סיור באקווריום - באנגלית
אקווריום
29/01/2020
יום ד
12:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
29/01/2020
יום ד
13:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
29/01/2020
יום ד
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/01/2020
יום ד
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/01/2020
יום ד
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/01/2020
יום ד
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/01/2020
יום ד
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/01/2020
יום ד
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/01/2020
יום ד
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 30/01/2020
30/01/2020
יום ה
12:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
30/01/2020
יום ה
13:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
30/01/2020
יום ה
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/01/2020
יום ה
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/01/2020
יום ה
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/01/2020
יום ה
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/01/2020
יום ה
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/01/2020
יום ה
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/01/2020
יום ה
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 31/01/2020
31/01/2020
יום ו
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/01/2020
יום ו
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום

סל קניות

ערוך