אירועים ביום 13/08/2020
13/08/2020
יום ה
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
13/08/2020
יום ה
17:30
סיור מאחורי הקלעים – מה מסתתר מאחורי האקווריום
אקווריום - קבוצתי
אירועים ביום 14/08/2020
14/08/2020
יום ו
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
14/08/2020
יום ו
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 15/08/2020
15/08/2020
שבת
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
15/08/2020
שבת
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 16/08/2020
16/08/2020
יום א
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
17:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/08/2020
יום א
18:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 17/08/2020
17/08/2020
יום ב
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/08/2020
יום ב
17:00
סיור מאחורי הקלעים – מה מסתתר מאחורי האקווריום
אקווריום - קבוצתי
אירועים ביום 18/08/2020
18/08/2020
יום ג
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
17:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/08/2020
יום ג
18:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 19/08/2020
19/08/2020
יום ד
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
17:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/08/2020
יום ד
18:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 20/08/2020
20/08/2020
יום ה
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/08/2020
יום ה
17:30
סיור מאחורי הקלעים – מה מסתתר מאחורי האקווריום
אקווריום - קבוצתי
אירועים ביום 21/08/2020
21/08/2020
יום ו
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
21/08/2020
יום ו
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 22/08/2020
22/08/2020
שבת
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/08/2020
שבת
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 23/08/2020
23/08/2020
יום א
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/08/2020
יום א
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 24/08/2020
24/08/2020
יום ב
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/08/2020
יום ב
17:30
סיור מאחורי הקלעים – מה מסתתר מאחורי האקווריום
אקווריום - קבוצתי
אירועים ביום 25/08/2020
25/08/2020
יום ג
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/08/2020
יום ג
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 26/08/2020
26/08/2020
יום ד
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/08/2020
יום ד
17:00
סיור מאחורי הקלעים – מה מסתתר מאחורי האקווריום
אקווריום - קבוצתי
אירועים ביום 27/08/2020
27/08/2020
יום ה
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/08/2020
יום ה
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 28/08/2020
28/08/2020
יום ו
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/08/2020
יום ו
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 29/08/2020
29/08/2020
שבת
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/08/2020
שבת
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 30/08/2020
30/08/2020
יום א
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/08/2020
יום א
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 31/08/2020
31/08/2020
יום ב
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
31/08/2020
יום ב
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום

סל קניות

ערוך