אירועים ביום 14/11/2019
14/11/2019
יום ה
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
14/11/2019
יום ה
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
14/11/2019
יום ה
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
14/11/2019
יום ה
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 16/11/2019
16/11/2019
שבת
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
16/11/2019
שבת
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 17/11/2019
17/11/2019
יום א
13:00
סיור באקווריום - באנגלית
אקווריום
17/11/2019
יום א
13:30
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
17/11/2019
יום א
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/11/2019
יום א
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/11/2019
יום א
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/11/2019
יום א
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/11/2019
יום א
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
17/11/2019
יום א
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
17/11/2019
יום א
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 18/11/2019
18/11/2019
יום ב
12:30
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
18/11/2019
יום ב
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/11/2019
יום ב
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/11/2019
יום ב
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/11/2019
יום ב
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/11/2019
יום ב
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
18/11/2019
יום ב
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
18/11/2019
יום ב
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 19/11/2019
19/11/2019
יום ג
11:30
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
19/11/2019
יום ג
13:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
19/11/2019
יום ג
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/11/2019
יום ג
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/11/2019
יום ג
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/11/2019
יום ג
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/11/2019
יום ג
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
19/11/2019
יום ג
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
19/11/2019
יום ג
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 20/11/2019
20/11/2019
יום ד
12:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
20/11/2019
יום ד
13:00
סיור מודרך לכל המשפחה
אקווריום
20/11/2019
יום ד
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/11/2019
יום ד
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/11/2019
יום ד
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/11/2019
יום ד
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/11/2019
יום ד
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/11/2019
יום ד
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
20/11/2019
יום ד
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
20/11/2019
יום ד
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 21/11/2019
21/11/2019
יום ה
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
21/11/2019
יום ה
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
21/11/2019
יום ה
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 22/11/2019
22/11/2019
יום ו
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
22/11/2019
יום ו
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 23/11/2019
23/11/2019
שבת
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
23/11/2019
שבת
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 24/11/2019
24/11/2019
יום א
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/11/2019
יום א
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/11/2019
יום א
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/11/2019
יום א
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/11/2019
יום א
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/11/2019
יום א
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
24/11/2019
יום א
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
24/11/2019
יום א
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 25/11/2019
25/11/2019
יום ב
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/11/2019
יום ב
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/11/2019
יום ב
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/11/2019
יום ב
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/11/2019
יום ב
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
25/11/2019
יום ב
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
25/11/2019
יום ב
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 26/11/2019
26/11/2019
יום ג
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/11/2019
יום ג
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/11/2019
יום ג
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/11/2019
יום ג
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/11/2019
יום ג
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
26/11/2019
יום ג
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
26/11/2019
יום ג
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 27/11/2019
27/11/2019
יום ד
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/11/2019
יום ד
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/11/2019
יום ד
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/11/2019
יום ד
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/11/2019
יום ד
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
27/11/2019
יום ד
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
27/11/2019
יום ד
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 28/11/2019
28/11/2019
יום ה
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/11/2019
יום ה
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/11/2019
יום ה
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/11/2019
יום ה
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/11/2019
יום ה
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום
28/11/2019
יום ה
16:30
ביקור באקווריום
אקווריום
28/11/2019
יום ה
17:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 29/11/2019
29/11/2019
יום ו
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
29/11/2019
יום ו
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
אירועים ביום 30/11/2019
30/11/2019
שבת
09:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
09:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
10:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
10:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
11:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
11:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
12:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
12:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
13:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
13:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
14:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
14:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
15:00
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
15:30
ביקור באקווריום
אקווריום
30/11/2019
שבת
16:00
ביקור באקווריום
אקווריום

סל קניות

ערוך