אירועים ביום 05/12/2021
05/12/2021
יום א
08:15
סיור מאחורי הקלעים – מחלקת קופים
גן החיות
05/12/2021
יום א
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
05/12/2021
יום א
15:00
סיור מאחורי הקלעים – מחלקת אוכלי עשב
סיור שקיעה
05/12/2021
יום א
15:45
Behind the Scenes in the Carnivore Department - מאחורי הקלעים- מחלקת טורפים באנגלית
סיור שקיעה
05/12/2021
יום א
16:00
Behind the Scenes in the Carnivore Department - מאחורי הקלעים- מחלקת טורפים באנגלית
סיור שקיעה
אירועים ביום 06/12/2021
06/12/2021
יום ב
08:15
סיור מאחורי הקלעים – מחלקת קופים
גן החיות
06/12/2021
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
06/12/2021
יום ב
15:00
סיור מאחורי הקלעים – מחלקת אוכלי עשב
סיור שקיעה
אירועים ביום 07/12/2021
07/12/2021
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
07/12/2021
יום ג
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
07/12/2021
יום ג
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
07/12/2021
יום ג
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
07/12/2021
יום ג
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
07/12/2021
יום ג
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
07/12/2021
יום ג
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 08/12/2021
08/12/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
08/12/2021
יום ד
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
08/12/2021
יום ד
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
08/12/2021
יום ד
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
08/12/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
08/12/2021
יום ד
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
08/12/2021
יום ד
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 09/12/2021
09/12/2021
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
09/12/2021
יום ה
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
09/12/2021
יום ה
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
09/12/2021
יום ה
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
09/12/2021
יום ה
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
09/12/2021
יום ה
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
09/12/2021
יום ה
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
09/12/2021
יום ה
19:30
סיור לינה - לילה לבן
סיור שקיעה
אירועים ביום 10/12/2021
10/12/2021
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
10/12/2021
יום ו
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
10/12/2021
יום ו
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
10/12/2021
יום ו
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
10/12/2021
יום ו
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
10/12/2021
יום ו
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 11/12/2021
11/12/2021
שבת
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
11/12/2021
שבת
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
11/12/2021
שבת
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
11/12/2021
שבת
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
11/12/2021
שבת
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
11/12/2021
שבת
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
11/12/2021
שבת
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 12/12/2021
12/12/2021
יום א
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
12/12/2021
יום א
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
12/12/2021
יום א
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
12/12/2021
יום א
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
12/12/2021
יום א
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
12/12/2021
יום א
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
12/12/2021
יום א
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 13/12/2021
13/12/2021
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
13/12/2021
יום ב
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
13/12/2021
יום ב
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
13/12/2021
יום ב
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
13/12/2021
יום ב
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
13/12/2021
יום ב
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
13/12/2021
יום ב
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 14/12/2021
14/12/2021
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
14/12/2021
יום ג
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
14/12/2021
יום ג
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
14/12/2021
יום ג
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
14/12/2021
יום ג
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
14/12/2021
יום ג
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
14/12/2021
יום ג
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 15/12/2021
15/12/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
15/12/2021
יום ד
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
15/12/2021
יום ד
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
15/12/2021
יום ד
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
15/12/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
15/12/2021
יום ד
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
15/12/2021
יום ד
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 16/12/2021
16/12/2021
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
16/12/2021
יום ה
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
16/12/2021
יום ה
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
16/12/2021
יום ה
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
16/12/2021
יום ה
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
16/12/2021
יום ה
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
16/12/2021
יום ה
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
16/12/2021
יום ה
19:30
סיור לינה - לילה לבן
סיור שקיעה
אירועים ביום 17/12/2021
17/12/2021
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
17/12/2021
יום ו
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
17/12/2021
יום ו
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
17/12/2021
יום ו
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
17/12/2021
יום ו
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
17/12/2021
יום ו
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 18/12/2021
18/12/2021
שבת
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
18/12/2021
שבת
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
18/12/2021
שבת
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
18/12/2021
שבת
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
18/12/2021
שבת
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
18/12/2021
שבת
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
18/12/2021
שבת
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 19/12/2021
19/12/2021
יום א
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
19/12/2021
יום א
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
19/12/2021
יום א
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
19/12/2021
יום א
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
19/12/2021
יום א
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
19/12/2021
יום א
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
19/12/2021
יום א
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 20/12/2021
20/12/2021
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/12/2021
יום ב
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/12/2021
יום ב
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/12/2021
יום ב
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/12/2021
יום ב
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/12/2021
יום ב
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/12/2021
יום ב
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/12/2021
יום ב
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 21/12/2021
21/12/2021
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/12/2021
יום ג
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/12/2021
יום ג
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/12/2021
יום ג
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/12/2021
יום ג
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/12/2021
יום ג
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/12/2021
יום ג
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 22/12/2021
22/12/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/12/2021
יום ד
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/12/2021
יום ד
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/12/2021
יום ד
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/12/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/12/2021
יום ד
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/12/2021
יום ד
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 23/12/2021
23/12/2021
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/12/2021
יום ה
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/12/2021
יום ה
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/12/2021
יום ה
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/12/2021
יום ה
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/12/2021
יום ה
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/12/2021
יום ה
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/12/2021
יום ה
19:30
סיור לינה - לילה לבן
סיור שקיעה
אירועים ביום 24/12/2021
24/12/2021
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/12/2021
יום ו
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/12/2021
יום ו
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/12/2021
יום ו
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/12/2021
יום ו
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/12/2021
יום ו
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 25/12/2021
25/12/2021
שבת
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/12/2021
שבת
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/12/2021
שבת
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/12/2021
שבת
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/12/2021
שבת
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/12/2021
שבת
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/12/2021
שבת
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 26/12/2021
26/12/2021
יום א
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/12/2021
יום א
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/12/2021
יום א
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/12/2021
יום א
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/12/2021
יום א
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/12/2021
יום א
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/12/2021
יום א
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 27/12/2021
27/12/2021
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/12/2021
יום ב
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/12/2021
יום ב
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/12/2021
יום ב
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/12/2021
יום ב
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/12/2021
יום ב
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/12/2021
יום ב
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 28/12/2021
28/12/2021
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/12/2021
יום ג
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/12/2021
יום ג
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/12/2021
יום ג
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/12/2021
יום ג
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/12/2021
יום ג
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/12/2021
יום ג
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 29/12/2021
29/12/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/12/2021
יום ד
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/12/2021
יום ד
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/12/2021
יום ד
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/12/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/12/2021
יום ד
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/12/2021
יום ד
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 30/12/2021
30/12/2021
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/12/2021
יום ה
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/12/2021
יום ה
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/12/2021
יום ה
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/12/2021
יום ה
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/12/2021
יום ה
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/12/2021
יום ה
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/12/2021
יום ה
19:30
סיור לינה - לילה לבן
סיור שקיעה
אירועים ביום 31/12/2021
31/12/2021
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/12/2021
יום ו
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/12/2021
יום ו
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/12/2021
יום ו
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/12/2021
יום ו
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/12/2021
יום ו
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות

סל קניות

ערוך