אירועים ביום 20/09/2021
20/09/2021
יום ב
07:15
טורפים את היום
גן החיות
20/09/2021
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/09/2021
יום ב
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/09/2021
יום ב
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/09/2021
יום ב
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/09/2021
יום ב
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
20/09/2021
יום ב
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 21/09/2021
21/09/2021
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/09/2021
יום ג
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/09/2021
יום ג
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/09/2021
יום ג
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/09/2021
יום ג
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/09/2021
יום ג
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/09/2021
יום ג
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
21/09/2021
יום ג
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 22/09/2021
22/09/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
22/09/2021
יום ד
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 23/09/2021
23/09/2021
יום ה
07:15
טורפים את היום
גן החיות
23/09/2021
יום ה
07:45
בוקר חוצה יבשות
גן החיות
23/09/2021
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
23/09/2021
יום ה
16:15
סיור שקיעה - אפריקה בלי דרכון
סיור שקיעה
אירועים ביום 24/09/2021
24/09/2021
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/09/2021
יום ו
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/09/2021
יום ו
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/09/2021
יום ו
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/09/2021
יום ו
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
24/09/2021
יום ו
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 25/09/2021
25/09/2021
שבת
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/09/2021
שבת
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/09/2021
שבת
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/09/2021
שבת
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/09/2021
שבת
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/09/2021
שבת
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/09/2021
שבת
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
25/09/2021
שבת
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 26/09/2021
26/09/2021
יום א
07:45
בוקר חוצה יבשות
גן החיות
26/09/2021
יום א
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
26/09/2021
יום א
16:15
סיור שקיעה - אפריקה בלי דרכון
סיור שקיעה
26/09/2021
יום א
17:15
المفترسات عن قرب סיור שקיעה בעקבות הטורפים - ערבית
גן החיות
אירועים ביום 27/09/2021
27/09/2021
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/09/2021
יום ב
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/09/2021
יום ב
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/09/2021
יום ב
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/09/2021
יום ב
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/09/2021
יום ב
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 28/09/2021
28/09/2021
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/09/2021
יום ג
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/09/2021
יום ג
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/09/2021
יום ג
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/09/2021
יום ג
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/09/2021
יום ג
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/09/2021
יום ג
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/09/2021
יום ג
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 29/09/2021
29/09/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/09/2021
יום ד
17:00
סיור שקיעה - בעקבות הטורפים
סיור שקיעה
29/09/2021
יום ד
17:30
סיור - גן חיות הפוך
סיור שקיעה
אירועים ביום 30/09/2021
30/09/2021
יום ה
07:45
בוקר חוצה יבשות
גן החיות
30/09/2021
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/09/2021
יום ה
16:15
סיור שקיעה - אפריקה בלי דרכון
סיור שקיעה
30/09/2021
יום ה
19:30
סיור לינה - לילה לבן
סיור שקיעה

סל קניות

ערוך