אירועים ביום 19/01/2019
19/01/2019
שבת
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 20/01/2019
20/01/2019
יום א
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 21/01/2019
21/01/2019
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 22/01/2019
22/01/2019
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 23/01/2019
23/01/2019
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 24/01/2019
24/01/2019
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 25/01/2019
25/01/2019
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 26/01/2019
26/01/2019
שבת
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 27/01/2019
27/01/2019
יום א
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 28/01/2019
28/01/2019
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 29/01/2019
29/01/2019
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 30/01/2019
30/01/2019
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 31/01/2019
31/01/2019
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות

סל קניות

ערוך