אירועים ביום 27/07/2021
27/07/2021
יום ג
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
17:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
27/07/2021
יום ג
17:00
סיור שקיעה - אפריקה בלי דרכון
סיור שקיעה
27/07/2021
יום ג
17:30
סיור שקיעה עם פילים
סיור שקיעה
אירועים ביום 28/07/2021
28/07/2021
יום ד
07:45
בוקר חוצה יבשות
גן החיות
28/07/2021
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
17:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
28/07/2021
יום ד
18:15
סיור - גן חיות הפוך
סיור שקיעה
אירועים ביום 29/07/2021
29/07/2021
יום ה
07:45
בוקר חוצה יבשות
גן החיות
29/07/2021
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
17:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
29/07/2021
יום ה
19:30
סיור לינה - לילה לבן
סיור שקיעה
אירועים ביום 30/07/2021
30/07/2021
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/07/2021
יום ו
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/07/2021
יום ו
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/07/2021
יום ו
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/07/2021
יום ו
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
30/07/2021
יום ו
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
אירועים ביום 31/07/2021
31/07/2021
שבת
09:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/07/2021
שבת
10:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/07/2021
שבת
11:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/07/2021
שבת
12:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/07/2021
שבת
13:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/07/2021
שבת
14:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/07/2021
שבת
15:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות
31/07/2021
שבת
16:00
כניסה לגן החיות 2021
גן החיות

סל קניות

ערוך