אירועים ביום 15/10/2018
15/10/2018
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 16/10/2018
16/10/2018
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 17/10/2018
17/10/2018
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 18/10/2018
18/10/2018
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 19/10/2018
19/10/2018
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 20/10/2018
20/10/2018
שבת
10:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 21/10/2018
21/10/2018
יום א
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 22/10/2018
22/10/2018
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 23/10/2018
23/10/2018
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 24/10/2018
24/10/2018
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 25/10/2018
25/10/2018
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 26/10/2018
26/10/2018
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 27/10/2018
27/10/2018
שבת
10:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 28/10/2018
28/10/2018
יום א
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 29/10/2018
29/10/2018
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 30/10/2018
30/10/2018
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 31/10/2018
31/10/2018
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות

סל קניות

ערוך