אירועים ביום 20/05/2019
20/05/2019
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 21/05/2019
21/05/2019
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 22/05/2019
22/05/2019
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 23/05/2019
23/05/2019
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 24/05/2019
24/05/2019
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 25/05/2019
25/05/2019
שבת
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 26/05/2019
26/05/2019
יום א
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 27/05/2019
27/05/2019
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 28/05/2019
28/05/2019
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 29/05/2019
29/05/2019
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 30/05/2019
30/05/2019
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 31/05/2019
31/05/2019
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות

סל קניות

ערוך