אירועים ביום 29/11/2020
29/11/2020
יום א
09:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
29/11/2020
יום א
10:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
29/11/2020
יום א
11:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
29/11/2020
יום א
12:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
29/11/2020
יום א
13:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
29/11/2020
יום א
14:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
29/11/2020
יום א
15:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
29/11/2020
יום א
16:00
חוגי הטבע של גן החיות
גן החיות
אירועים ביום 30/11/2020
30/11/2020
יום ב
09:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
30/11/2020
יום ב
10:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
30/11/2020
יום ב
11:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
30/11/2020
יום ב
12:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
30/11/2020
יום ב
13:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
30/11/2020
יום ב
14:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
30/11/2020
יום ב
15:00
.כניסה לגן החיות 2020
גן החיות
30/11/2020
יום ב
16:00
חוגי הטבע של גן החיות
גן החיות

סל קניות

ערוך