אירועים ביום 20/07/2018
20/07/2018
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 21/07/2018
21/07/2018
שבת
10:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 22/07/2018
22/07/2018
יום א
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 23/07/2018
23/07/2018
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 24/07/2018
24/07/2018
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 25/07/2018
25/07/2018
יום ד
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 26/07/2018
26/07/2018
יום ה
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 27/07/2018
27/07/2018
יום ו
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 28/07/2018
28/07/2018
שבת
10:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 29/07/2018
29/07/2018
יום א
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 30/07/2018
30/07/2018
יום ב
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות
אירועים ביום 31/07/2018
31/07/2018
יום ג
09:00
כניסה לגן החיות
גן החיות

סל קניות

ערוך